mardi 13 septembre 2011

چگونه زرتشتی شویم؟ بازگشت به آئین کهن

پاسخی برای هر پرسشی و جایگزینی خردمندانه برای هر پدیده ای که نفی و نقد میکنیم


زرتشتی شدن و بازگشت به آئین کهن که خود یک انقلاب فرهنگی است یکی از راههای رسیدن به افتخارات گذشته جهانی و بازگشت سربلندی و خرد ورزی ایرانی آریائی است
استاد سیاوش اوستا رهبر جهانی نو زرتشتی طی سی سالهای گذشته با بازکردن و تشریح این مسئله برای هر چیز جایگزینی آفریده   است بدین رو با خواندن آثار ایشان و دیدن و شنیدن کارهای ویدئوئی و رادیوئی بر دانش خویش افزوده و اگر پرسشی 
دارید مطرح کنید

برای چاپ گواهی زرتشتی خود اینجا کلیک کنید
http://zartosht.fr/zartosht%20govahi.pdf
تلویزیون مهر را حتی میتوانید با تلفنهای دستی خود نیز در سراسر جهان ببینید
هر روز یک فیلم سینمائی


در فیسبوک هم با شما هستیم

برای پیوستن به آئین کهن و دریافت گواهی به زرتشت دات اف آر بروید

نیایش های اوستائی

پیوند زناشوئی بسبک ایرانی 

برای خواندن مقالات به سایت آزادی دات بی بروید

برای سفارش آثار به فریاد دات نت بروید
http://faryad.net/

برای شنیدن رادیو آوای ایران پاریس به آوا ایران دات کام بروید

برای دیدن برنامه های یکساعته تلویزیونی به صفرهشت پاریس دات نت بروید


برای مطالعه بیشر و آشنائی با کتابهای خردگرا و روشنگر به اهورا مزدا دات نت بروید
http://ahooramazda.net/


برای خواندن برخی از کتابها به ارشاد دات کام بروید البته اگر بتوانید خریداری کنید بهتر است
http://erchad.com/Adresse:  Siyavash AWESTAInstitut AWESTA       66 CHAMPS ELYSEES 75008 Paris France
Tel Paris: 06 87 81 61 44
01 45 63 02 63
Tel: Los Angeles:
818 232 07 78
Fax: Paris: 01 45 61 21 12
سایت بفرانسوی
سایت به انگلیسی
تلویزیون جهانی مهر به پارسی
تلویزیون جهانی مهر به فرانسوی
رادیو آوای ایرن پاریس
رادیو خورشید پارس بزبان فرانسوی
بزرگان ایران و جهان درباره رهبر جهانی نو زرتشتی استاد سیاوش اوستا چه گفته اند؟
کتابهای استاد سیاوش اوستا به پارسی و فرانسوی و انگلیسی و عربی
مجموعه بیش از پنج هزار مقاله از استاد سیاوش اوستا
بخشی از کتابها و نشریاتی که به پاسخوری مدیریت استاد سیاوش اوستا منتشر شده و یا میشود
آرشیو ویدئوهای یکساعته استاد

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire